pomocOK

Artykuł ten powstał w czerwcu 2022 r., kiedy nadeszły bardzo ciężkie czasy dla części kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe w złotówkach. Głównie stało się tak za sprawą znaczących wzrostów stawek referencyjnych WIBOR, będących zmienną częścią oprocentowania kredytów.

Od października 2021 r. do czerwca 2022 r. stopy procentowe kredytów mieszkaniowych opartych na zmiennej stopie procentowej wzrosły średnio trzykrotnie, co przełożyło się na wzrost rat tych kredytów. Wielu kredytobiorców już znalazło się w ciężkiej sytuacji finansowej a to jeszcze nie koniec podwyżek stóp procentowych.

Z myślą o takich właśnie kredytobiorcach został stworzony Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), który stanowi swego rodzaju dotację oddłużeniową. Poniżej przedstawię najważniejsze informacje dotyczące  FWK:

 

1. Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby prywatne, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej a posiadają do spłaty kredyt mieszkaniowy lub sprzedały już nieruchomość, na którą wcześniej posiadały kredyt, ale z otrzymanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Na dzień złożenia wniosku co najmniej jeden kredytobiorca posiada status osoby bezrobotnej.

Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe.

Miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 1.552 zł (stan aktualny).

 

2. Na czym polega wsparcie?

Pieniądze z Funduszu mogą być przeznaczone na spłatę rat kredytu lub na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia.

Wsparcie na pokrycie rat kredytu:

  • wypłacane jest przez okres max 36 miesięcy
  • jego kwota ustalana jest w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie
  • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę raty
  • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 3 lat wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie).

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

Jeżeli sprzedałeś zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z otrzymanej kwoty nie spłaciłeś całego  kredytu, możesz wnioskować o pożyczkę na jego spłatę jednak na kwotę nie wyższą niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, w którym posiadasz kredyt.

 

3. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w banku, w którym posiadasz kredyt mieszkaniowy.

 

4. Zwrot środków pozyskanych z FWK

Środki, które zostaną Ci przyznane z FWK trzeba będzie niestety zwrócić. Spłata wsparcia lub pożyczki następuje po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata następuje w 144 równych nieoprocentowanych ratach. Jeżeli będziesz dokonywał spłat bez opóźnienia, to po 100 ratach pozostałą kwotę umarza się.